OTO KASKO

OTO KASKO
(Birleşik Sigorta - Kasko)

Aracınız Ankabay Sigorta'lı olsun.


Aracınız ve tabii onu kullanan sizler, her gün birçok tehlikeyle karşı karşıyasınız. Ankabay Sigorta, aracınızı, trafik kazalarından hırsızlığa kadar birçok hasar ve kayba karşı güvenceye alıyor. Ayrıca, kullanım sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararların, Trafik Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar. Aracınızın sürücüsünün ve yolcularının ölümü halinde hak sahiplerine tazminat öder. Birleşik Sigorta poliçesi ile verilen Kasko Sigortası teminatı, aracınızı, tüm aksesuarları ile birlikte, aşağıda belirtilen hasar ve kayıplara karşı güvence altına alır.

Aracın Hasara Uğraması

Gerek hareket, gerekse durma halinde iken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cisimin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar.

Aracın Yanması

Yukarıda belirtilen bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın veya infilakın neden olacağı zarar kasko teminatı altındadır.


Aracın Çalınması veya Çalınmaya Teşebbüs

Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo teyp, telefon vb. aksesuarların çalınması sonucu meydana gelen hasarlar kasko teminatına dahildir. Kasko Sigortası yapılacak aracın bedeli Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Araç Kasko Değer Listesi'ne göre tespit edilir. Yeni alınan son model araçlarda fatura bedeli dikkate alınır. Kasko Sigortası teminatına dahil edilecek radyo teyp, telefon, televizyon, air condition gibi cihazlar ile aksesuarların bedeli ayrıca saptanır. Bir yıl süre ile yapılan kasko sigortalarında, başlangıçta tespit edilen sigorta bedellerinin enflasyon nedeniyle yıl içerisinde piyasa değerinin altına düşmemesi için enflasyondan korunma teminatı verilerek aracın değeri korunmaktadır. Sigorta dönemi içinde hasar tazminatı almayan sigortalıya her yıl için değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır. Kasko Sigortası, Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Sigortanın yurtdışında da geçerli olması istendiği takdirde ek prim ödemek suretiyle bu teminat alınabilir.

Teminatlar
Ölüm Teminatı,
Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır.

Sürekli Sakatlık,
Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

Tedavi Masrafları,
Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

Bedeni Zararlar (Şahıs Başına),
Kazada zarar görenin maduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır.

Bedeni Zararlar (Kaza Başına),
Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

Maddi Zararlar,
İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.


İsteğe Bağlı Teminatlar
Araçta Takılı Cihazlar,
Tam Kasko Sigortası olan motorlu nakil araçlarında araca ait eklentilerin (air condition, radyo, teyp, mobil telsiz telefon, aksesuar vb.) kasko risklerine karşı teminat altına alınmasıdır.

Araçta Taşınan Yük,
Tam Kasko Sigortası olan motorlu nakil araçlarında, taşınacak araç sahibine ait yüklerin, kasko risklerine karşı teminat altına alınmasıdır.

T.C. Sınırları Dışı,
İş Görenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında, karşılaştığı iş kazaları bu teminat kapsamı içindedir. Tedavi Masrafları, Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri,
Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

İndirimler
-Kapalı Garaj
-Alarm
-Araç Çokluğu
-Resmi Daire
-Hasarsızlık

OTO TRAFİK

Trafik Sigortanız Ankabay Sigorta'dan

Trafik sigortası yasal bir zorunluluktur. Teminat limitleri, araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlara göre değişebilir. Ülke sınırları içinde araçların işletilmesi sırasında araç sahibinin veya araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların sorumlu olduğu kazalarda, üçüncü şahıslara verilen ölümlü veya yaralanmalı zararları ve maddi zararları, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dahilinde karşılar. Trafik Sigortası, aşağıdaku durumları kapsamaktadır:


Bu sigorta, aracın başkalarına zarar vermesi durumunda, yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masrafları da karşılar.

Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları sigorta limitleri içinde karşılanır. Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar da sigorta limitleri içinde tazmin edilir.

Trafik sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, araçlarının kasko sigortasıyla birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler. Trafik sigortasını, trafiğe kayıtlı araç sahipleri ile araçların gözetim amacıyla bırakıldığı otopark ve garaj işletmecilerinin, araçların onarım ve bakımını yapan tamirhane, servis istasyonları işletmecilerinin, araçların alım-satımını yapan galeri, oto satıcılarının yaptırması zorunludur.

YANGIN

Yangın riskine karşı yaptırabileceğiniz sigortayı ihtiyacınıza göre aşağıdan seçebilirsiniz:
- Evinizin Güvencesi Sigortası
- İşyerinizin Güvencesi Sigortası Koska
- Akaryakıt İstasyonu Sigortası
- Otel, Motel ve Tatil Köyü Sigortası

MÜHENDİSLİK

Mühendislikle ilgili risklere karşı yaptırabileceğiniz sigortayı ihtiyacınıza göre aşağıdan seçebilirsiniz:


İnşaat Bütün Riskler Sigortası

İnşaatınız Bütün Risklere Karşı,Teminat altında mı? İnşaat faaliyetlerinin her alanında beklenmedik kazalar olabilir. Gerekli malzemenin şantiyeye gelmesinden başlayarak, yapının işletmeye alınmasına kadar geçen zamanda oluşabilecek zararları düşünmeyin. İçiniz rahat, inşaatınız


Ankabay Sigortalı Olsun.


İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ? Her türlü ticari ve sanayi yapılarınızın inşaatları ile, yol, köprü, baraj, tünel, depo, kule gibi inşaatlarınız sigortalanır. Ankabay Sigorta' nın teknik uzman kadrosunu çağırın. İnşaat sahanızda risk analizi ve değerlendirme yaptırın. Size tam ve doğru prim hesabınızı hazırlasınlar.


-Yangın,
-Yıldırım,
-İnfilak,
-Hava Taşıtları Çarpması,
-Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi
-Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına
-Hırsızlık, Sabotaj, Dikkatsizlik, İşçilik Hatası
-İsteğe Bağlı Teminatlar


Montaj Bütün Riskler Sigortası


Montajınız Bütün Risklere Karşı,


Sigortalı mı ? İnşaatı bitmiş her türlü yapı içindeki makine ve techizatın montajı emin ellerde olsun istiyorsanız bu konuyla mutlaka ilgilenin. Nice emek ve sermayenin en iyi şekilde korunması için güveni daima içinizde taşıyın. Teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş risk yelpazesi güvence altına alınsın,


Ankabay Sigortalı Olsun.


Ankabay Sigorta, "Montaj Bütün Riskler Sigortası" tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz biçimde güvence altına alıyor.


Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ?


Her türlü inşaatı bitmiş yapılarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, kazan, pompa, kompresör, jenaratör vb. makine ve techizatlar ile tekstil, metal, kimya, matbaa vb. endüstri sahalarında kullanacağınız sistemlerin montajı sigortalanır.


Ankabay Sigorta’nın teknik uzman kadrosunu çağırın, montaj işlerinizi yerinde inceleyerek sizlere hasar önleme ve güvenirlilik konularında destek sunsunlar.


Yangın, Yıldırım, İnfilak,
Hava Taşıtları Çarpması,
Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi
Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına
Hırsızlık, İşçilik Hatası, İhmal
İsteğe Bağlı Teminatlar


MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Makineleriniz,


İşinizin en temel araçları… Tesisleriniz, üretiminizin can damarı… Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman riskle karşı karşıyadır. Bazen normal çalışır halde iken, bazen aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında arızalanma veya kırılma durumunda kalabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz zararların boyutlarını düşündünüz mü ? İşinizi geliştirmek için geleceğe güvenle bakmalısınız. Herşeyden çok değer verdiğiniz Makinelerinizi ve Tesisleriniz,


Ankabay Sigortalı Olsun.


Ankabay Sigorta, Makine Kırılması Sigortası tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvence altına alıyor.


Makine Kırılması Sigortası ile Neler Sigortalanır?


Her türlü pompa, kompresör, trafo, jenaratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri, ısıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineleriniz sigortalanır.


Ankabay Sigorta’nın uzman mühendis kadrosunu çağırın. Tesisinizi yerinde incelesinler, size en uygun teminat ve fiyatı sunsunlar.


ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI


Elektronik Cihazlarınız,


Günlük yaşamımızın vazgeçilmez araçları. Evimizde, büromuzda, işyerimizde, hastanelerde, muayenehanelerde her yerde çok sık kullandığımız bu aletler, her zaman çok çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Küçük bir dalgınlık yada art niyetli bir hareket bu pahalı cihazların bozulmasına veya yok olmasına neden olabilir. İşimizin, günlük yaşantımızın, hobilerimizin çok önemli birer parçası olan elektronik cihazlarınız,


Ankabay Sigortalı Olsun.


Ankabay Sigorta, "Elektronik Cihaz Sigortası" tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvenceye alıyor.


Elektronik Cihaz Sigortası ile Neler Sigortalanır ?


-Bilgisayar Sistemleri ( Bilgi İşlem Cihazları, Kişisel Bilgisayarlar)
-Ofiste Kullanılan Cihazlar ( Fotokopi,Telefaks,Telefon Sistemi vb.)
-İletişim Sistemleri ( Radyo-TV Sistemleri, Telekominikasyon Cihazları )
-Tıbbi Elektronik Cihazları ( Röntgen, Ultrasonografi, Tomografi vb. )
-Endüstriyel Ölçü Kontrol Sistemleri
-Test ve Laboratuvar Cihazları Sigortalanır.
-İşletme Personelinin veya Üçüncü Kişilerin İhmali
-Hırsızlık
-Hatalı Tasarım, Hatalı malzeme
-Elektriksel Bozulmalar ( Kısa Devre, Aşırı Gerilim )
-Yangın, Yıldırım, İnfilak
-Toprak Kayması, Rutubet Etkisi
-Duman, İs, Kararma
-Fırtına, Su Basması
-İsteğe Bağlı Teminatlar
-Deprem
-Ekspres Nakliye, Fazla Mesai Ücretleri
-Valf ve Tüpler ,
-Alternatif Kullanım (Arıza Nedeniyle Kiralanan Cihazlar İçin)
-Harici Bilgi Ortamı (Manyetik Bantlar ve Diskler)
-Seyyar ve Taşınabilir Cihaz
-Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler, Terör.

NAKLİYAT EMTEA

EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI (YÜK SİGORTALARI)

Mühendislikle ilgili risklere karşı yaptırabileceğiniz sigortayı ihtiyacınıza göre aşağıdan seçebilirsiniz:

Yükünüzü biz üzerimize alalım,

Yükünüz, üretimden başlayarak, tüketicinin beğenisine sunulana kadar bir yerden bir yere taşınır durur. Birçok tehlike de onun peşinden gelir. Bütün bu risklere katlanmak zorunda olmadığınızı biliyor musunuz?

Ankabay Sigorta'nın "Emtea Nakliyat Sigortası", malların taşınma sırasında karşılaşacakları tehlikeleri güvence altına alır. Emtea Nakliyat Sigortası, kara, deniz ve demiryollarını kapsadığı gibi, günümüzde malların doğal niteliklerinden doğan tehlikelerle bazı ticari tehlikeleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Emtea Nakliyat Sigortaları'nın, biri taşıtın uğrayacağı kaza nedeniyle oluşabilecek ziya ve hasara karşı, diğeri bütün tehlikeleri kapsayan iki farklı türü bulunmaktadır.

Denizde, geminin batması, oturması, çatışması, yanması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarma veya müşterek avarya masrafları.

Karada, kamyon veya trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi sonucu malların tam veya kısmi hasarı. Dar kapsamlı bu sigortalara, karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir.

Geniş kapsamlı Emtea Nakliyat Sigortaları, genel olarak taşıt aracı ayırımı yapmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak) bütün tehlikeleri kapsamakta, fakat,

-Sigortalının kasdi hareketine yüklenebilen ziya ve hasarlar
-Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranma
-Malların gizli kusuru veya niteliğinden olan ziya ve hasar.
-Malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziya ve hasar.
-Gecikmeden doğan ziya veya hasar.
-Harp, grev, kargaşalık ve halk hareketleri tehlikeleri isteğe bağlı olarak ayrıca sigorta edilebilmektedir.

Emtea Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktaysa da, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için her seferin bildirilmesinin güçlüğü de ortadadır. Bu güçlüğü gidermek üzere nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca, devre sonunda hasar/prim oranı dikkate alınarak prim iadesi de yapılmaktadır.

Ayrıca, devre sonunda hasar-pirim oranı dikkate alınarak prim iadesi de yapılmaktadır.

NAKLİYAT TEKNE

TEKNE SİGORTASI

Tekneniz de Ankabay Sigorta'lı olabilir,

Tekneniz veya ticari deniz aracınız, denizlerde sayısız riskin tehditi altında... Deniz aracınızın güvenle yol almasını istiyorsanız, sizi Ankabay Sigorta'ya bekliyoruz.

Ankabay Sigorta, tekne sigortası dalında, uzun yıllardan bu yana lider konumda bulunuyor. Kuru yük gemileri, dökme yük gemileri, ro-ro gemileri, feribot, ham petrol ve akaryakıt tankerleri, kimyasal madde taşıyan gemiler ve yolcu gemileri ile römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz gibi diğer deniz araçlarını uluslararası standartlara uygun koşullarla sigortalıyor. Tekne sigortası için en uygun koşullar, bu konuda uluslararası lider olan İngiliz piyasası ve Lloyd's'un standartları doğrultusunda belirleniyor.

Tekne Sigortası Kapsamındaki Teminatlar
-Batma
-Yanma, İnfilak
-Karaya Vurma, Sığlığa Bindirme, Oturma
-Fırtına, Alabora Olma
-Bir Başka Gemi veya Tekne ile Çatışma
-Çatışmadan Doğan Sorumluluk
-Güvence Altına Alınan Rizikolardan Doğan Kurtarma Masrafları
-Dava ve Say Masrafları
-Müşterek Avarya Hasar ve Masrafları
-Tekne ve Makinelerdeki Gizli Kusur
-Yükleme veya Boşaltma Sırasında Tekneye Gelen Hasarlar
-Harp ve Grev Rizikoları.